DETAYLI KONGRE PROGRAMI
Değerli Sanatseverler;

Geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru günümüzde dünya genelinde ilgi görmektedir. Asırlar boyunca farklı ülkelerde icra edilen bu kıymetli sanat günümüzde evrensel bir boyut kazanmıştır. Bununla beraber, Türk-İslam sanatlarının birçoğunda olduğu gibi, ebru sanatının da en güzel örnekleri İstanbul’da ortaya konulmuştur. Türk ebru ustalarının 1700’lü yıllardan itibaren bu sanata yeni yorumlar, yaklaşımlar kattıkları mâlumdur.

“Uluslararası Ebru Kongresi (International Marblers Congress) ilk olarak 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri Santa Fe’de gerçekleştirildi. Bu kongreye Amerika’da yaşayanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ebru sanatçıları katıldı. O günden bu yana kongre farklı ülkelerde, farklı teknikleri kullanarak ebru yapan ve bu sanata gönül veren sanatçıları bir araya getiriyor. Geleneksel ve günümüze özgü ebru örneklerinin tanınması ve yayılması için oldukça elverişli bir platform oluyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek kongrede ebru sanatının dünü, bugünü ve yarını üzerine bildirilerin sunulacak, uluslararası sanatçılar yerel ebru sanatçılarıyla buluşacaktır. Zengin bir etkinlik takvimine sahip 6. Uluslararası Ebru Kongresi (7-14 Mayıs 2016) ile ebru sanatının klasik yorumları, çağdaş örnekleri ile bir araya gelecektir.

Ebrunun felsefesi, yeni arayışlar, ebru restorasyonu ve konservasyonu, dönemsel malzeme ve teknikler ve dünyada ebrunun yolculuğu (tarihsel gelişimi) gibi ana başlıklar altında tebliğlerin sunulacağı kongreye İtalya, İspanya, Japonya, ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada ve Almanya’dan çok sayıda ebruzen, sanatçı ve akademisyen katılacaktır. Bunlara ilaveten, ulusal ve uluslararası sergiler açılacak, atölye çalışmaları yapılacaktır. Böylelikle, günümüzde ebru sanatı uluslararası bir fikir alışverişi ve istişare imkânına kavuşacaktır.

6. Uluslararası Ebru Kongresi’nde sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız.